Beauty

Stella McCartney chỉ trích phong trào Clean Beauty là "greenwash"

Stella McCartney ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da được làm từ các thành phần tự nhiên, nhưng lại chỉ trích phong trào Clean Beauty.

person human handbag accessories bag accessory clothing apparel purse

Recommended posts for you