Business

5 xu hướng được McKinsey & Co. công bố từ Báo cáo người tiêu dùng Trung Quốc năm 2021

McKinsey & Company đã công bố Báo cáo người tiêu dùng Trung Quốc năm 2021 nhằm giải thích cách COVID-19 thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân tại quốc gia này, đồng thời nêu ra những xu hướng đang được định hình trong nền kinh tế Trung Hoa.
clothing apparel person human text

Tags

Recommended posts for you