Business

Trí tuệ nhân tạo sẽ khiến người mẫu thời trang "mất việc"?

Khi các thương hiệu quần áo lớn như Levi's chuyển sang sử dụng người mẫu AI để quảng bá cho các chiến dịch, mối lo ngại về tình trạng mất việc làm và tác động đến sự đa dạng trong ngành công nghiệp người mẫu ngày càng gia tăng.

formal wear dress suit evening dress photography face head person portrait fashion

Recommended posts for you