Business

BizBox: Cách để bắt đầu xây dựng thương hiệu trong Metaverse

Chúng tôi sẽ không nói dối - rằng xây dựng thương hiệu trong metaverse có những thách thức rất riêng. Nhưng nếu bạn làm đúng, bạn sẽ gặt hái thành quả.

Ảnh: Metaverse Fashion Week tổ chức cùng Decentraland
Ảnh: Metaverse Fashion Week tổ chức cùng Decentraland

Recommended posts for you