Business

Câu chuyện tăng giá hàng xa xỉ trong và hậu COVID-19: Nguyên nhân, kết quả và những lưu ý

Trái ngược hẳn với sự yếu kém và khả năng lạm phát cao của nền kinh tế trong và hậu COVID-19, việc các thương hiệu xa xỉ đang tăng giá chóng mặt nhằm mục đích gì?
clothing apparel person human handbag accessories bag accessory

Recommended posts for you