Business

Chào mừng đến Fashionverse - Metaverse, khả năng vô tận và cạm bẫy vô số!

Metaverse được cho là sẽ phát triển thành thứ gì đó làm mờ ranh giới giữa thế giới kỹ thuật số và thế giới vật lý. Và khi Metaverse bắt đầu cách mạng hoá ngành công nghiệp thời trang, chúng ta sẽ có: Fashionverse.

person human

Recommended posts for you