Business

Chủ sở hữu Vans mở rộng cùng kế hoạch mua lại Supreme

VF Corp. đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ nhất của thương hiệu sau 33 năm khi đồng ý mua lại Supreme, nhãn hiệu thời trang đường phố, với mức giá 2,1 tỷ đô la để mở rộng các thương hiệu về quần áo và giày dép. Cuộc giao dịch dự kiến hoàn thành vào cuối năm, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử VF Corp.
text alphabet word poster advertisement number symbol

Tags

Recommended posts for you