Business

Có hay không: Việt Nam là thị trường xa xỉ tiếp theo của châu Á sau Trung Quốc?

Theo Business Of Fashion và Jing Daily, ngành công nghiệp xa xỉ đã tận dụng mọi cơ hội tại thị trường Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng và dự báo sẽ sớm vượt mặt nhiều quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực xa xỉ.

clothing apparel person human

Recommended posts for you