Business

Điểm tên các phi vụ kinh doanh của gia đình Kardashian-Jenner

Từ series thực tế "Keep up with the Kardashians", nay chúng ta lại có thêm những thứ khác để "keep up" (chạy theo) gia đình quyền lực này - đó chính là các thương hiệu kinh doanh thời trang và làm đẹp đình đám của họ.

face person human hair

Recommended posts for you