Business

Tôi đang xây dựng một thương hiệu thời trang, và đây là cách tôi đọc vị Gen Z

Không dễ lấy lòng Gen Z, vì vậy, nếu có ý định mở một thương hiệu thời trang, bạn cần định vị cá tính của thương hiệu mình trong mắt Gen Z, hay nói đúng hơn, Gen Z ngày nay dễ phải lòng một thương hiệu như thế nào?

indoors elevator

Recommended posts for you