Business

Gucci thời đại không Michele: Một canh bạc, hay một món quà?

Ngay trước sinh nhật thứ 50, Giám đốc Sáng tạo của Gucci, Alessandro Michele, vừa thông báo sẽ rời khỏi Gucci - nhà mốt mà anh đã dành suốt hơn 20 năm để cống hiến.

coat clothing fashion person man adult male

Recommended posts for you