Business

Hà Linh và Hoa Linh: Thời đại số, nội dung vẫn là số 1

Những ngày qua, việc Dược phẩm Hoa Linh thuê “chiến thần” Hà Linh livestream bán giá sốc đã gây ra nhiều tranh cãi đặc biệt đối với nhà phân phối. 

Tags

Recommended posts for you