Business

Hermès từ chối tham gia thị trường secondhand

Thay vì đầu tư vào thị trường secondhand xa xỉ để thu hút khách hàng trẻ tuổi, Hermès chọn đứng ngoài xu hướng để bảo toàn chất lượng và tính độc quyền.

box symbol

Recommended posts for you