Business

Jacquemus đã sẵn sàng để bán lẻ?

Thương hiệu Pháp đang thử nghiệm bán lẻ xa xỉ với một cửa hàng pop-up trên Đại lộ Montaigne, Paris trong tuần lễ thời trang tháng 9. Mặc dù đây là một cửa hàng tạm thời nhưng nó sẽ được mở cửa đến ngày 5 tháng 12 năm nay, và các nguồn tin cho biết thương hiệu đang chuẩn bị cho một sự đầu tư lâu dài hơn.

Cửa hàng full hồng của Jacquemus trên Rue de Richelieu, quận 1, Paris
Cửa hàng full hồng của Jacquemus trên Rue de Richelieu, quận 1, Paris

Recommended posts for you