Business

Louis Vuitton phủ nhận cáo buộc bán túi giả

Ta có thể bắt gặp sản phẩm đạo nhái Louis Vuitton ở bất kỳ đâu, nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ mua nhầm đồ giả từ cửa hàng chính hãng.

person human clothing apparel handbag accessories bag accessory

Recommended posts for you