Business

LVMH và L’Oreal đang bước vào metaverse như thế nào?

Cuộc chơi metaverse đang ngày càng thu hút nhiều các thương hiệu lớn trên thế giới và trong tuần rồi, thế giới metaverse đầy sức hấp dẫn này đã có thêm hai "ông lớn" mới gia nhập - tập đoàn LVMH và L’Oreal. Mỗi bên một chiếc lược khác nhau để tiếp cận và cả hai đều đang trong quá trình thử nghiệm để tìm ra quy trình khai thác tối đa tiềm năng lâu dài của thế giới này. Cùng L'OFFICIEL Vietnam tìm hiểu cách hai tập đoàn này chuẩn bị để gia nhập metaverse. 

Recommended posts for you