Business

Nhiễu loạn túi giả

Từ túi Gucci Jackie, LV Pochette đến Hermès Birkins, dường như không có giới hạn cho những chiếc túi đắt giá được làm giả. Tuổi đời của những nhà mốt lâu bao nhiêu thì tuổi đời của ngành công nghiệp làm giả cũng lâu bấy nhiêu, đặt ra câu hỏi nan giải cho các thương hiệu nổi tiếng về làm sao để bảo vệ thương hiệu của mình.
handbag bag accessories accessory purse

Tags

Recommended posts for you