Business

Hermès công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 rực rỡ

Hermès đạt kết quả kinh doanh nửa đầu năm đáng chú ý nhờ mô hình kinh doanh bền vững và những dự án trách nhiệm cộng đồng.