Business

Opinion: Liệu người tiêu dùng hiện đại còn mặn mà với những di sản trăm năm?

Di sản là một loại tài sản thần kì, vừa có thể trở thành đề tài truyền thông vừa có thể trực tiếp quy đổi thành hiện vật – hiện kim mang về doanh thu cho thương hiệu. Giá trị của di sản đối với một thương hiệu đã không còn là việc có thể bàn cãi, nhưng với người tiêu dùng thì sao? Liệu rằng một giá trị cách bạn đến hàng chục thế hệ, có tuổi đời hàng trăm năm tuổi thì câu chuyện của nó có còn đủ sức hấp dẫn đối với bạn?

bottle person human cosmetics perfume hat clothing apparel

Recommended posts for you