Business

Sự sụp đổ của đế chế làm đẹp Revlon - Vì đâu nên nỗi?

Đế chế mỹ phẩm hàng đầu, Revlon, đã đệ đơn xin phá sản khi chuỗi cung ứng toàn cầu sụp đổ và cạnh tranh gia tăng, điểm tới hạn của công ty sau thời gian dài nợ chồng chất.

face person human

Recommended posts for you