Business

Thời của Gen Z (P1): Gen Z mua hàng hiệu vì đâu?

“Gen Z đang thay đổi nền công nghiệp thời trang”; “Gen Z là một trong nhiều tác nhân ảnh hưởng nhất tới cách ăn mặc và những nhà thiết kế thời trang”; “Gen Z đang góp phần sáng tạo và tạo ra những thứ mới mẻ”...
sunglasses accessories accessory clothing apparel person human bandana hat headband

Recommended posts for you