Business

Thời trang “secondhand” có phải là công việc kinh doanh sinh lời?

Các công ty như TheRealReal và ThredUp đã cam kết với Phố Wall rằng quy mô sẽ mang lại lợi nhuận cho thị trường secondhand, nhưng chi phí hoạt động và sự cạnh tranh đã khiến chỉ số chứng khoán của họ chìm trong sắc đỏ.

clothing apparel person human sleeve sunglasses accessories accessory long sleeve coat

Recommended posts for you