Business

Prada (lại) lao đao vì đại sứ

Trịnh Sảng, đại sứ thương hiệu của Prada vừa ra mắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, vừa tự đưa tên mình vào danh sách đen của showbiz, cùng lúc đưa Prada vào tình cảnh khốn đốn.
clothing apparel sleeve handbag accessories bag long sleeve person human purse

Tags

Recommended posts for you