Business

WOMEN OF OUR TIME 2023: Bích Na không muốn trở thành “icon” khiến mọi người áp lực

Ngay từ cái tên doanh nghiệp, BichNa Beauty Clinic & Spa đã mang rất nhiều yếu tố cá nhân, vì thương hiệu được xây dựng dựa trên chính uy tín của tên tuổi “bác sĩ Bích Na” gầy dựng được từ trước khi kinh doanh.

formal wear dress fashion person evening dress gown wedding gown photography portrait advertisement

Recommended posts for you