Business

WOMEN OF OUR TIME 2023: Nguyễn Hoàng Phương - Chúng ta nói gì khi nói về bền vững?

Nhắc đến thời trang bền vững, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Một bộ trang phục thật giản dị, chất liệu tự nhiên, hay tủ đồ khiêm tốn trong cả kích thước lẫn phong cách? Theo Nguyễn Hoàng Phương, CEO và Founder nền tảng resale online Piktina, tất những điều này không quan trọng bằng việc quần áo được sử dụng như thế nào, và trong bao lâu.

advertisement poster person black hair hair formal wear face photography portrait people

Recommended posts for you