Business

5 người chiến thắng được xướng tên tại Rolex Awards For Enterprise 2021

Rolex đã công bố năm người xuất sắc đạt danh hiệu Laureate tại Giải thưởng Rolex Awards for Enterprise cho những dự án táo bạo, mang tầm nhìn xa và có tiềm năng giúp tái tạo tương lai.
clothing apparel person sleeve blazer coat jacket shirt female long sleeve

Tags

Recommended posts for you