Dictionary

L'Dictionary: [Designer label] – Thương hiệu của nhà thiết kế

Các sản phẩm của designer label giờ hiện diện ở khắp mọi nơi, từ tủ trang phục đến những thiết bị trong nhà bếp, và các nhà thiết kế chính là những đại sứ tiếng tăm cho thương hiệu riêng của họ.
clothing apparel person human costume fashion cloak

Tags

Recommended posts for you