Style

Tâm lý thời trang: Khi "yêu nữ hàng hiệu" không dùng hàng hiệu

Sử dụng hàng hiệu không còn là chuyện xa lạ đối với ai trong bất kỳ chúng ta. Hàng hiệu thật, hàng hiệu nhái, liệu cái nào là sai?