Dictionary

L'Dictionary: [AR - Augmented Reality] Tương tác thực tế ảo và tương lai của mua sắm

Công nghệ tương tác thực tế ảo (Augmented Reality – AR) có thể mở ra doanh số cho quần áo kỹ thuật số, tăng chuyển đổi và giảm lợi nhuận từ thương mại điện tử cho các thương hiệu thời trang.

clothing apparel metropolis building urban city town person human

Recommended posts for you