Dictionary

L'Dictionary: [Blokecore] – Thời trang của những ông bố thập niên 80, 90

Bằng một cách nào đó, món đồ đơn điệu hằng ngày của những ông bố lại được các tín đồ tận dụng hết cỡ. Và chúng ta có gì trong tủ đồ của họ ở những năm 80 ấy?

person human hat clothing apparel night life

Recommended posts for you