Love & Life

Tái định nghĩa Bimbo - đã đến lúc đáp trả định kiến?

Bimbo của nhiều thập niên về trước mang một khái niệm không mấy tích cực về các cô gái thời thượng. Tuy nhiên đến nay, người ta lại biến nó thành vũ khí chống lại những lời miệt thị vô lý.

person human evening dress fashion gown robe clothing apparel shelf

Related Articles

Recommended posts for you