Dictionary

L’Dictionary: [Bodycon] – Ôm sát, quyến rũ nhưng không hề gò bó

Dành cho mùa lễ đến gần cũng như hàng loạt bữa tiệc đang “xếp hàng” trước mắt, chúng ta sẽ cùng giải nghĩa phom dáng gắn liền với thời trang tiệc tùng, sự nổi loạn và vẻ đẹp tính nữ quyến rũ.  

person human fashion clothing apparel evening dress gown robe

Tags

Recommended posts for you