Dictionary

L’Dictionary: [Balaclava] là gì và liệu món phụ kiện thời trang này có đáng sợ hay không?

Chắc chắn không phải một item xa lạ trên sàn runway, tuy nhiên, đằng sau thế giới thời trang, Balaclava có công năng hoàn toàn thiên về thể thao, đồng thời cũng là món phụ kiện “oan ức” luôn bị “hiểu lầm”.
clothing apparel person human jacket coat costume

Recommended posts for you