Dictionary

L’Dictionary: [Heaven by Marc Jacobs] – Thiên đường của Marc Jacobs

Và những “thiên thần” được Marc Jacobs dành tặng dòng đồ này chính là nhóm khách hàng tiềm năng nhất của thời trang hiện tại, thế hệ Z.

person human

Tags

Recommended posts for you