Dictionary

L’DICTIONARY: [Métiers d’art] - Di sản chỉ có ở Chanel

“Khi Karl Lagerfeld giới thiệu bộ sưu tập Métiers d’Art đầu tiên vào năm 2002, buổi trình diễn được tổ chức bí mật và riêng tư tại Paris. Ngày nay, sự kiện này là tiếng nói của thương hiệu, đặc biệt khi chúng tôi là những người duy nhất làm như vậy.” - Bruno Pavlovsky, chủ tịch hoạt động thời trang của Chanel.
person human clothing apparel evening dress gown robe fashion

Tags

Recommended posts for you