Style

[Our Voice]: Một lời phản biện dành cho Lily-Rose Depp

Được nâng đỡ bởi một trong những cái tên nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp thời trang, chí ít, nếu không tin tưởng Lily-Rose, bạn vẫn nên tin vào sự lựa chọn của Karl Lagerfeld.