Dictionary

L’Dictionary: [Resort], [Cruise], [Pre-Fall] – Những bộ sưu tập giao mùa thời trang

Trong những năm gần đây, thời gian biểu của ngành thời trang đã có nhiều thay đổi. Khi các thương hiệu cần thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ và luôn phải giữ sức nóng, lịch trình diễn chỉ hai bộ sưu tập mỗi năm cho mùa Xuân/Hè và Thu/Đông đã lùi xa. Những thuật ngữ như Resort, Cruise, Pre-Fall càng ngày càng xuất hiện nhiều trong các tin tức về thời trang.
person human clothing apparel sleeve female long sleeve robe fashion

Tags

Recommended posts for you