Runway

Gucci Resort 2023: Dạ tiệc cùng những chòm sao

“Phép thuật” của Alessandro Michele có lẽ là tất cả những gì gọn gàng nhất để nói về “Cosmogonie” – BST Gucci dành cho mùa du lịch, hay đối với thương hiệu, đây cũng là mùa tiệc tùng năm 2023.