Documentary

#PressDay: Bạn là ai khi đọc tạp chí thời trang?

Trả lời cho câu hỏi “Bạn là ai và bạn phù hợp để đọc ấn phẩm thời trang nào?”, sau đây là 12 cái tên đáng chú ý nhất, từ những tạp chí tập trung vào ngành hàng xa xỉ cho tới thế giới tạp chí “indie” và cả những góc nhìn thời trang mang tính học thuật.  

clothing apparel shoe footwear person human magazine

Recommended posts for you