Documentary

Chiếc áo Marylin Monroe bị hư hại: Một phần lịch sử thời trang bị phá hỏng

Màn "cố đấm ăn xôi" của Kim Kardashian khiến một phần của lịch sử thời trang bị hư hại.

clothing apparel person human evening dress fashion gown robe

Recommended posts for you