Documentary

Chiến lược ngoại tuyến của Chanel tại thị trường Trung Quốc có thật sự thành công?

Chanel luôn từ chối phát triển mảng kỹ thuật số của thương hiệu. Nhưng với việc các cửa hàng ở Trung Quốc còn hạn chế, liệu chiến lược này còn có thể tiếp tục duy trì hoạt động trong bao lâu?
person human clothing apparel sleeve long sleeve fashion

Tags

Recommended posts for you