Documentary

Đằng sau sản phẩm $20 của Shein: Thời trang đạo đức nửa vời đấu tranh?

Thêm một ví dụ bạn có thể tham khảo để đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn về thương hiệu bạn sẽ bỏ tiền ủng hộ. Sau rất nhiều minh chứng về thực tế không mấy khả quan đằng sau thành công của thời trang nhanh, mới đây, chúng ta lại được tiếp cận với thông tin người lao động đang bị bóc lột bởi Shein - một trong những công ty có tiếng nhất.
clothing apparel person human sleeve

Recommended posts for you