Documentary

Đau đớn và man rợ, bạn vẫn muốn trở thành Riccardo Tisci

Riccardo Tisci, cựu Giám đốc sáng tạo của Burberry và Givenchy, cái tên đã tự nguyện được xích chặt với danh từ “Gothic” từ những năm 2000.

furniture armchair couch person human performer
Riccardo Tisci chụp bởi NAG Steven Klein, 2011

Recommended posts for you