Documentary

Dior và Balenciaga có điểm gì chung? Đó chính là triển lãm những di sản

Hơn 60 tác phẩm của Dior và Balenciaga từ giữa thế kỷ 20 đang được trưng bày trong một bảo tàng tại New York.

dance pose leisure activities performer person human dance flamenco

Recommended posts for you