Documentary

In Memorian: Tưởng nhớ 5 tượng đài thời trang đã mất năm 2022

Bước vào những ngày đầu tiên của năm 2023, mời bạn cùng L'OFFICIEL và vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà cách mạng thời trang chúng ta đã mất đi trong năm qua. 

lady person face head woman adult female tribe

Recommended posts for you