Documentary

#TECHINFASHION: Mối quan hệ giữa NFT và thời trang: Đang làm tốt nhưng liệu có tương lai?

Những nỗ lực của thời trang đối với NFT (Non-Fungible Tokens) đã tạo ra một số sản phẩm khá thú vị. Mặt khác, nhiều người cho rằng NFT đã đẩy giới hạn của nghệ thuật lên mức thương mại hóa, không có gì ngạc nhiên khi các thương hiệu ngày càng tham gia vào đường đua này.
nft fashion style burberry gucci louis vuitton sneakers cryptocurrency esquire singapore esquiresg nature outdoors snow

Tags

Recommended posts for you