Documentary

New York, London, Milan và Paris - "Big Four" của thế giới thời trang

Mặc dù nhiều thành phố lớn khắp thế giới cũng tổ chức những sự kiện riêng cho ngành thời trang, mọi tín đồ đều mong chờ đến tháng 2 và tháng 9, đổ dồn ánh mắt đến sàn diễn tại "bộ tứ" New York, London, Milan và Paris.

woman adult female person people crowd coat man male handbag

Recommended posts for you