Documentary

Ngắm loạt ảnh thời trẻ của Karl Lagerfeld - "Biểu tượng" Met Gala 2023

Để tôn vinh chủ đề của Met Gala năm nay, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", hãy cùng nhìn lại những ngày còn trẻ của ông với tư cách là một nhà thiết kế.

toronto ontario fashion sunglasses adult male man person coat suit female woman

Recommended posts for you