Documentary

Châu Á trong thế giới Haute Couture (P1): Danh tính 03 nhà sáng tạo trẻ từ phương Đông

Những gương mặt gốc Á đã xuất hiện trên tấm bản đồ couture từ rất lâu về trước. Tuy nhiên, chưa bao giờ cộng đồng này lại hoạt động sôi nổi đến vậy khi chỉ trong năm 2020 và nửa đầu 2021, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái tên Á Đông được thế giới Couture để mắt đón nhận.
clothing apparel person human wedding gown fashion wedding gown robe

Recommended posts for you