Documentary

#PressDay: Kỷ nguyên tạp chí đang đến hồi kết thúc?

Mời bạn bước chân vào thế giới kỹ thuật số, nơi thay cho những cái lật nhẹ trang tạp chí là vô số khái niệm, thuật ngữ mới mà bạn cần nắm được: avatar, blockchain, cryptocurrency, NFTs, burning NFTs, AR, VR, và Web 3.0.

clothing apparel person human sunglasses accessories accessory footwear

Recommended posts for you